Esnek (Flexıble) Ambalajın Avantajları

Esnek (Flexıble) Ambalajın Avantajları

ESNEK (FLEXIBLE) AMBALAJIN AVANTAJLARI

Hafiftir.
Flexible ambalaj malzemelerde kullanılan plastiklerin yoğunluğu birin altında olup, en hafif malzeme grubunu oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile en az ambalaj kütlesi ile çok yüksek kütlede ürün ambalajlanabilmektedir.

Verimi Yüksektir.
Belirli kütledeki malzeme ile en büyük yüzey alanı elde edilebilmektedir. Bu nedenle birim ambalaj kütlesi en az olan ambalajlardır.

Ürünün gereksinimine göre koruma sağlar.
Flexible ambalaj malzemelerinin bariyer özelliği yüksektir. Bir malzeme ile istenilen özellik sağlanamadığında o özelliğe sahip diğer malzemelerle bir araya getirilebilmektedir.

Gıdaya uygundur.
Işık, su buharı ve oksijen geçirgenliği açısından istenilen raf ömrünü veren kombinasyonlar kullanılabilmektedir. Gıda zincirinin bir halkası olan ambalaj için en hijyenik şartlar sağlanabilmektedir.

Albenisi yüksektir.
Ambalaj malzemeleri içinde uygulanan baskı tekniği ile en yüksek albeni sağlanmaktadır. 

Kullanımı kolaydır.
Taşıma, elleçleme, açmakapatma özelliklerine sahip yapıları mevcuttur.

Dağıtımı kolaydır ve ambalaj sektöründe en çok ihraç edilebilen malzemedir.
Gıda üreticisine genellikle makinasında kullanabileceği bobinler halinde tedarik edilebilmektedir. Bu özelliği ile ambalaj sektörünün en yüksek ihracat oranına sahip olan sanayi dalıdır.

Porsiyona uygundur.
İnsanların ihtiyacı kadar ürün kullanabilmesine olanak sağlayan ambalajlar flexible ambalajlardır.

Çevreyi korur.
Çevrenin korunmasına yönelik olarak alınabilecek en önemli önlemlerden biri malzeme azaltılmasıdır. En az malzeme ile en çok ambalajlama flexible ambalaj ile yapılabildiğinden, yaşam döngüsü açısından avantaj ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.